Những điều chỉnh sắp tới từ Sở Di Trú được dự đoán sẽ giúp các quốc gia ngoài Trung Quốc được quyền tiếp cận với nguồn Visa dư thừa của quota 10,000 Visa hàng năm, từ đó đẩy nhanh quá trình cấp visa của khách hàng Việt Nam. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho nhà đầu tư quan tâm EB-5.

Đại diện của Sở Di Trú Mỹ cũng cho biết sự điều chỉnh về thứ tự xử lý hồ sơ EB-5 sẽ nâng cao tính công bằng và tránh lãng phí nguồn quota cũng như thời gian chờ đợi của người nộp đơn, giúp đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ EB-5 đang bị chậm lại như trong năm 2019 vừa qua.

Liên hệ Columbus ngay hôm nay để nắm lấy cơ hội định cư Mỹ cho cả gia đình:
Miền Nam: 0901 66 80 80
Miền Bắc: 0917 55 33 88