Trong năm 2020, Canada sẽ đón nhận thêm khoảng 200,000 người nhập cư theo các diện Doanh nhân, đầu tư, khởi nghiệp, lao động chuyên môn cao, các diện liên quan đến kinh tế. Thông qua hơn 80 chương trình định cư đang được triển khai hiên tại, nhiều nhất trong lịch sử Canada.

Từ những năm 1990, Chính Phủ Canada đã ban hành các diện định cư như Federal Skilled Trades Program, Experience Class Program và Pilot Program nhằm mở ra nhiều cơ hội cho người nhập cư và bù đắp nhu cầu về lao động trong nước. Đến nay với sự thông thoáng về chính sách nhập cư nói chung, các tỉnh Bang cũng có quyền đưa ra các chương trình nhập cư nhằm thu hút các công dân trên toàn cầu đến định cư lâu dài trên lãnh thổ Bang. Mang đến nhiều cơ hội và lựa chọn hơn khi muốn nhập cư vào Canada.

Trong số 200,000 người nhập cư dự kiến tiếp nhận mới trong năm nay, có 110,000 chỉ tiêu cho các diện liên quan đến kinh tế kể trên và 86,000 chỉ tiêu cho diện Express Entry. Đây là thời điểm rất tốt để bất cứ ai cũng có thể biến giấc mơ định cư Canada trở thành sự thật.

Liên hệ ngay để được tư vấn:
Miền Nam: 0901 66 80 80
Miền Bắc: 0917 55 33 88