USCIS Cập nhật Thời gian Đầu tư Tối thiểu EB-5: Ý nghĩa đối với Nhà Đầu tư EB-5 là gì? - Columbus

USCIS Cập nhật Thời gian Đầu tư Tối thiểu EB-5: Ý nghĩa đối với Nhà Đầu tư EB-5 là gì?

Vào ngày 11/10/2023, Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật chính sách về thời gian đầu tư tối thiểu đối với chương trình đầu tư định cư Mỹ  EB-5. Bản cập nhật này nhằm làm rõ cách USCIS diễn giải những thay đổi, được thực hiện bởi Đạo luật Cải cách và Minh bạch EB-5 năm 2022 (RIA). Tìm hiểu ngay những thay đổi mới nhất trong bài viết dưới đây!!!

Trong đó, RIA có quy định rằng, khoản đầu tư được kỳ vọng sẽ duy trì tối thiểu hai năm. Nhưng không xác định cụ thể thời gian bắt đầu.

Được biết, khoản thời gian hai năm này chính thức bắt đầu khi nguồn tiền của nhà đầu tư được triển khai vào doanh nghiệp, tạo ra được việc làm (job-creating entity “JCE”). Tức là, chỉ cần khoản đầu tư của họ tạo ra được 10 việc làm, nhà đầu tư đã có thể được hoàn vốn sau 2 năm. Cùng với đó là đủ điện kiện nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ. Đây được nhận định là một thay đổi đáng kể so với yêu cầu “có rủi ro” (be at-risk) trước đây đối với nhà đầu tư EB-5.

Tuy nhiên, chính sách này được ban hành không có sự ràng buộc. Chính vì vậy, nó không đủ sức nặng như một quy định chính thức, được ban hành bởi Cơ quan Di trú, vốn đã trải qua quá trình công bố rộng rãi và được bình luận công khai. Do đó, nhà đầu tư EB-5 nên thận trọng khi lựa chọn các dự án hứa hẹn thời gian đầu tư ngắn hơn.

Bài viết liên quan: Định cư Mỹ EB-5

Thời gian có rủi ro đối với quỹ EB-5 hiện là hai năm. Được bắt đầu từ thời điểm quỹ được “đặt vào rủi ro” (placed at risk). Về mặt này, USCIS vẫn chưa làm rõ định nghĩa chính xác của “đặt vào rủi ro”, nhưng rõ ràng quỹ phải được cung cấp cho JCE để tạo việc làm.

Mặc dù đây dường như là tuyên bố cuối cùng của USCIS, nhưng cơ quan này vẫn có thể hủy bỏ chính sách mới này (bất kỳ lúc nào). Vì nó không mang tính ràng buộc, như đã nêu trên. Ngoài ra, chính sách này có thể bị lật ngược (overturned) thông qua việc ban hành các quy định hoặc kiện tụng. Nếu điều này xảy ra, thời gian đầu tư bắt buộc sẽ quay lại giai đoạn duy trì thẻ xanh có điều kiện trong 2 năm – nhà đầu tư EB-5 phải nhận và giữ Thẻ Xanh trong 2 năm trước khi đủ điều kiện nhận hoàn trả vốn đầu tư.

Vì chính sách này, mặc dù được ban hành như một tuyên bố cuối cùng (final pronouncement), có thể bị hủy bỏ (be reversed), các nhà đầu tư nên thận trọng và lưu ý khả năng này khi xem xét một dự án EB-5 có mục tiêu hoàn vốn ngắn hơn nhiều so với thời hạn trung bình 5 năm của hầu hết các dự án EB-5.

Nhìn chung, các dự án EB-5 hứa hẹn thời gian đầu tư hai năm có khả năng gây ra rủi ro cao hơn về di trú và tài chính cho các nhà đầu tư.

Để đủ điều kiện nhận Thẻ Xanh, quỹ của nhà đầu tư EB-5 phải “có rủi ro”. Nghĩa là tiền phải được đầu tư vào dự án EB-5 và chịu rủi ro lỗ hoặc lãi. 

Trước Đạo luật Cải cách và Minh bạch EB-5 (RIA), quỹ của nhà đầu tư EB-5 phải duy trì rủi ro cho đến hết thời gian cư trú có điều kiện hai năm. Có thể kéo dài sau khi đơn I-526 được chấp thuận.

RIA đã đưa ra ngôn ngữ mới liên quan đến thời gian đầu tư. Thay vì phải giữ tiền đầu tư cho đến hết thời gian cư trú có điều kiện, nhà đầu tư EB-5 chỉ cần giữ trong ít nhất hai năm. Tuy nhiên, Quốc hội không xác định trong RIA khi nào hai năm này bắt đầu.

Hướng dẫn mới nhất từ USCIS nhằm làm rõ tình hình. Theo chính sách mới, thời gian đầu tư tối thiểu hai năm này bắt đầu “khi toàn bộ số tiền đầu tư đủ điều kiện được thực hiện cho doanh nghiệp thương mại mới và có rủi ro theo các yêu cầu áp dụng, bao gồm việc được cung cấp cho doanh nghiệp tạo việc làm.” Nói cách khác, thời gian bắt đầu tính khi khoản đầu tư được thực hiện và có rủi ro. Giai đoạn này không còn bắt đầu khi Thẻ Xanh có điều kiện được cấp nữa.

Khung thời gian đầu tư tối thiểu giảm không áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5 đã nộp Form I-526 trước khi RIA được ký thành luật vào tháng 3 năm 2022.

Sự thay đổi trong chính sách của USCIS này mang lại ít chắc chắn về thời điểm nhà đầu tư EB-5 có thể được hoàn trả vốn mà vẫn đủ điều kiện nhận Thẻ Xanh. Và việc dựa vào chính sách mới này sẽ dẫn đến một số rủi ro:

Những rủi ro anh chị cần chú ý

Tính chất không ràng buộc

Chính sách mới không phải là quy định chính thức và có thể bị USCIS lật ngược bất kỳ lúc nào. Điều này tạo ra lo lắng cho các nhà đầu tư về sự ổn định của chính sách và tính an toàn của khoản đầu tư.

Định nghĩa mơ hồ về “đặt vào rủi ro”

USCIS vẫn chưa làm rõ “đặt vào rủi ro” có nghĩa là gì. Điều này có thể dẫn đến tranh chấp về việc liệu khoản đầu tư có thực sự đáp ứng các yêu cầu để được tính vào thời gian hai năm hay không.

Nguy cơ kiện tụng

Do bản chất không ràng buộc của chính sách, nó có thể bị thách thức thông qua các vụ kiện tụng. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ và bất ổn trong quá trình xin Thẻ Xanh cho các nhà đầu tư.

Rủi ro tài chính

Các dự án EB-5 hứa hẹn thời gian hoàn vốn ngắn hơn thường rủi ro hơn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có nguy cơ mất vốn cao hơn.

Rủi ro di trú

Nếu USCIS hủy bỏ chính sách này, nhà đầu tư có thể phải duy trì vốn cho đến hết thời gian cư trú có điều kiện. Điều này có thể dẫn đến việc bị trì hoãn việc nhận được Thẻ Xanh vĩnh viễn.

Cân nhắc những rủi ro này là rất quan trọng trước khi quyết định đầu tư theo chính sách mới. Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của chuyên gia di trú và luật sư EB-5 để hiểu rõ những rủi ro liên quan và đưa ra quyết định sáng suốt.

Ngày bắt đầu thời gian đầu tư hai năm vẫn còn chưa rõ ràng 

Mặc dù bản cập nhật chính sách nhằm mục đích làm rõ khung thời gian đầu tư cần thiết, cách diễn đạt của nó vẫn tạo ra sự không chắc chắn. Do đó, việc xác định chính xác ngày bắt đầu và kết thúc của thời gian đầu tư hai năm vẫn có thể khó khăn.

Cập nhật của USCIS vào ngày 11 tháng 10 nói như sau:

“Chúng tôi diễn giải ngày bắt đầu là ngày toàn bộ số tiền đầu tư đủ điều kiện được thực hiện cho doanh nghiệp thương mại mới (new commercial enterprise – NCE) và chịu rủi ro theo các yêu cầu áp dụng. Bao gồm việc được cung cấp cho doanh nghiệp tạo việc làm, nếu thích hợp”. Về cơ bản, điều này có nghĩa là quỹ của nhà đầu tư EB-5 phải đi từ doanh nghiệp thương mại mới (NCE) đến doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) để bắt đầu thời gian đầu tư hai năm.

Trong hầu hết các chương trình EB-5, NCE là quỹ đầu tư của trung tâm vùng (Regional center’s investment fund). Đơn vị này nhận tiền từ nhà đầu tư EB-5 nhưng không tạo việc làm. JCE là đơn vị phát triển dự án sử dụng khoản đầu tư EB-5 để tạo việc làm.

Sẽ có những rủi ro di trú mà anh chị cần phải quan tâm

Tuy nhiên, quỹ EB-5 thường không đi trực tiếp từ NCE đến JCE. Trong một số trường hợp, JCE có thể không cần vốn trong nhiều tháng.

Ngôn ngữ chính xác của bản cập nhật chính sách gây lo ngại là “đặt vào rủi ro” và “được cung cấp”.

Ngôn ngữ này cho thấy, ít nhất, thời gian đầu tư hai năm bắt đầu khi quỹ của nhà đầu tư EB-5 được chuyển sang JCE. Nhưng USCIS có thể quyết định rằng JCE phải tích cực sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho việc tạo việc làm để khoản đầu tư được coi là “đặt vào rủi ro”. Xác định thời điểm JCE đã sử dụng toàn bộ vốn của một nhà đầu tư EB-5 cụ thể cho các hoạt động tạo việc làm có thể khó khăn. Quỹ EB-5 có thể được rút với số lượng và thời gian khác nhau từ NCE vào JCE dựa trên nhu cầu vốn của dự án.

Điều này có nghĩa là, trong thực tế, thời gian đầu tư hai năm của một nhà đầu tư EB-5 có thể bắt đầu lâu sau khi nhà đầu tư chuyển tiền cho NCE của một dự án. Hơn nữa, ngày chính xác thời gian này bắt đầu sẽ khó xác định chắc chắn nếu không có hướng dẫn thêm từ USCIS.

Để đủ điều kiện nhận lại quỹ EB-5, nhà đầu tư EB-5 phải đáp ứng cả hai yêu cầu sau:

– Quỹ đầu tư của họ phải được “đặt vào rủi ro” và “được cung cấp” cho JCE trong ít nhất hai năm; và

– Khoản đầu tư của họ phải tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Việc theo dõi thời gian tạo việc làm có tính phức tạp. Quá trình này bao gồm đánh giá lịch trình rút vốn của dự án, các tiêu chuẩn tạo việc làm và thời điểm JCE thực sự sử dụng quỹ cho việc tạo việc làm.

Việc tạo việc làm thường phụ thuộc vào chi phí xây dựng của dự án EB-5. Việc tạo việc làm được tính toán khác nhau tùy thuộc vào thời gian xây dựng kéo dài bao lâu. Các dự án có thời gian xây dựng ít nhất hai năm sẽ mang lại tác động kinh tế cao hơn nhiều, trong khi các dự án ngắn sẽ tạo ra ít việc làm đáng kể.

Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xây dựng hoặc huy động vốn EB-5 cũng có thể làm trì hoãn việc tạo việc làm. Đây là một yếu tố rủi ro đối với tất cả các dự án EB-5, nhưng sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với các dự án có kế hoạch hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư chỉ sau hai năm.

Tùy thuộc vào tiến độ xây dựng tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện khoản đầu tư, có thể chỉ có một số ít việc làm được tạo ra sau hai năm. Số lượng việc làm ít hơn đồng nghĩa với sai sót ít hơn.

Nếu một dự án EB-5 hoàn trả vốn cho nhà đầu tư ngay khi kết thúc thời hạn hai năm – và nếu sau đó phát hiện ra rằng việc tạo việc làm từ dự án không đủ và nhà đầu tư đã được hoàn trả thì không có cách nào để khắc phục vấn đề tạo việc làm vào thời điểm đó vì họ không còn là thành viên của NCE và nhà đầu tư sẽ không đủ điều kiện để xóa bỏ điều kiện trên Thẻ Xanh vĩnh viễn. (not qualify for a removal of conditions ơn the permanent Green Card)

Tính toán chính xác việc tạo việc làm là rất quan trọng.

Các dự án EB-5 có kế hoạch hoàn trả vốn cho nhà đầu tư sau hai năm sẽ phải rất cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả 10 việc làm bắt buộc đã được tạo ra cho một nhà đầu tư cụ thể trước khi hoàn trả vốn cho nhà đầu tư đó.

Vì vậy, mặc dù thời hạn ngắn hơn có vẻ hấp dẫn, nhưng những sắc thái bổ sung của việc hoàn trả sớm thường có thể tạo ra thêm một rủi ro di trú cho các nhà đầu tư EB-5.

Chính sách đầu tư hai năm mới không được tạo ra thông qua quy trình lập quy định thông thường. Do đó, nó không ràng buộc và có thể bị cơ quan đảo ngược, điều mà họ đã từng thực hiện trên chính chủ đề này. Nó cũng có thể bị thách thức thông qua kiện tụng. Các thay đổi chính sách trước đây của USCIS đã bị lật ngược thành công thông qua kiện tụng.

Một ví dụ gần đây nổi bật là phán quyết của tòa án liên bang vào tháng 6 năm 2022 chống lại quyết định của USCIS về việc hủy bỏ ủy quyền tất cả các trung tâm khu vực EB-5. Chính sách này đã bị lật ngược và USCIS đã sửa đổi hướng dẫn của mình theo đó.

Nếu USCIS đảo ngược chính sách cập nhật về khung thời gian đầu tư, bất kỳ nhà đầu tư nào được hoàn trả vốn trước khi giữ Thẻ Xanh trong hai năm có thể bị từ chối sau đó.

Trong lịch sử, nhiều dự án an toàn nhất trên thị trường EB-5 là các dự án phát triển bất động sản quy mô lớn, không phụ thuộc vào nguồn vốn EB-5 và được các ngân hàng lớn bảo lãnh. Với khoản vay cấp cao, vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư và các nguồn tài trợ truyền thống, vốn EB-5 chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu vốn của các dự án này.

Lựa chọn dự án EB-5 uy tín để bảo vệ quyền lợi của mình

Ngay cả khi những dự án này huy động ít vốn EB-5 hơn dự kiến, chúng vẫn sẽ tiếp tục được xây dựng vì đã đảm bảo tất cả nguồn tài trợ cần thiết. Kết quả là, chúng có khả năng tiếp tục tạo việc làm theo kế hoạch, đạt được hoàn thành và hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư.

Trong nhiều trường hợp, xây dựng đã được tiến hành tốt trong các dự án này. Vào thời điểm vốn EB-5 được triển khai trong JCE, một phần hoặc toàn bộ các công việc EB-5 yêu cầu thậm chí có thể đã được tạo ra.

Những dự án bất động sản này thường lớn hơn và yêu cầu vốn EB-5 được đầu tư trong khoảng thời gian bốn hoặc năm năm. Nhưng do cách chúng được cấu trúc, chúng có xu hướng tăng cơ hội của nhà đầu tư EB-5 trong việc cả tạo ra 10 công việc cần thiết và nhận được hoàn trả kịp thời.

Ngược lại, các dự án mới có kế hoạch hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư EB-5 sau hai năm dựa trên hướng dẫn chính sách mới của USCIS có thể có cấu trúc vốn rủi ro hơn.

Những dự án này có thể không đảm bảo được nguồn tài trợ từ các nguồn truyền thống và do đó cần vốn EB-5 để bắt đầu xây dựng. Nếu một dự án phụ thuộc vào quỹ EB-5, nó có thể không hoàn thành trừ khi huy động được tất cả vốn EB-5 theo kế hoạch. Sau đó, nếu dự án không hoàn thành, các nhà đầu tư EB-5 có thể không được hoàn lại vốn.

Những dự án này thậm chí có thể đang trong giai đoạn tiền phát triển (pre-development), nghĩa là việc xây dựng chưa bắt đầu. Không có tiến độ xây dựng đồng nghĩa với việc tạo việc làm ít hoặc không, khiến các dự án trong giai đoạn tiền phát triển thường rủi ro hơn so với những dự án đã tiến hành xây dựng tốt.

Vì việc tạo việc làm phải diễn ra trước khi nhà đầu tư EB-5 có thể được hoàn lại vốn, nên không rõ liệu các dự án như thế này có thể hoàn trả vốn cho nhà đầu tư sớm hơn mà không ảnh hưởng đến cơ hội nhận Thẻ Xanh của họ. Những rủi ro gia tăng cao với lợi ích không chắc chắn.

Trước khi chọn một dự án EB-5 cung cấp hoàn trả vốn sau hai năm, các nhà đầu tư EB-5 nên tự hỏi liệu khả năng được hoàn trả sớm hơn có đáng để đánh cược Thẻ Xanh của họ hay không.

Bài viết liên quan: Dự án EB-5 – TWIN LAKES GEORGIA an toàn, uy tín

Ngoài những rủi ro bổ sung có thể liên quan đến các dự án cung cấp hoàn trả vốn sau hai năm, nhà đầu tư EB-5 nên lưu ý đến những tác động khác của thay đổi chính sách này.

Một số vấn đề cần cân nhắc:

Tiềm ẩn tranh chấp và kiện tụng: Do bản chất không ràng buộc của chính sách, các nhà đầu tư có thể gặp phải tranh chấp về việc liệu khoản đầu tư của họ có thực sự đáp ứng các yêu cầu để được tính vào thời gian hai năm hay không. Điều này có thể dẫn đến kiện tụng và kéo dài quá trình xét duyệt Thẻ Xanh.

Khó khăn trong việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác: Ngôn ngữ mơ hồ trong chính sách về việc “đặt vào rủi ro” và “được cung cấp” có thể dẫn đến khó khăn trong việc xác định chính xác khi nào thời gian hai năm bắt đầu và kết thúc. Điều này có thể cản trở việc tính toán chính xác thời điểm nhà đầu tư đủ điều kiện để được hoàn vốn.

Ảnh hưởng đến tính thanh khoản: Các dự án với thời gian hoàn vốn ngắn hơn thường kém thanh khoản hơn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể khó bán khoản đầu tư của mình nếu họ cần tiền mặt trước khi hết thời hạn hai năm.

Giảm khả năng đa dạng hóa: Tập trung vào các dự án với thời gian hoàn vốn ngắn hơn có thể hạn chế khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Điều này có thể làm tăng rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư.

Trước khi quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 với thời gian hoàn vốn hai năm, nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận những rủi ro và tác động tiềm ẩn của chính sách mới này. Tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính và luật sư EB-5 có kinh nghiệm là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Chính sách mới này không yêu cầu mọi nhà đầu tư EB-5 phải được hoàn trả vốn sau đúng hai năm. Và ngay cả khi một dự án quảng cáo là hoàn trả vốn sau hai năm, thì không phải mọi nhà đầu tư EB-5 đều đủ điều kiện.

Các điều khoản của tài liệu dự án và bản ghi nhớ chào bán cuối cùng sẽ xác định thời điểm nhà đầu tư EB-5 có thể được hoàn trả vốn. Ví dụ, tài liệu chào bán dự án có thể ghi rõ thời hạn vay EB-5 là năm năm. Nếu trường hợp này xảy ra, dự án khó có thể hoặc sẵn sàng trả vốn cho các nhà đầu tư chỉ sau hai năm.

Ngoài ra, ngay cả khi một dự án EB-5 cung cấp thời hạn vay hai năm, các tài liệu chào bán có thể bao gồm các điều khoản gia hạn tùy chọn cho khoản vay mà có thể được thực hiện mà không cần sự đồng ý của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư EB-5 nên đọc kỹ tài liệu chào bán của dự án EB-5 trước khi đầu tư. Mặc dù chính sách của USCIS hiện cho phép hoàn trả vốn sau hai năm, nhưng cuối cùng, các tài liệu chào bán mới là yếu tố quyết định các điều kiện và khung thời gian cho việc hoàn trả vốn.

Việc huy động vốn EB-5 cần thời gian. Đối với nhiều dự án EB-5, NCE huy động vốn trong khoảng một đến hai năm. Sau đó, JCE có thể không sử dụng bất kỳ vốn EB-5 nào cho đến khi đạt được một số tiền tối thiểu nhất định. Điều này có nghĩa là khoản đầu tư EB-5 có thể không được “đặt vào rủi ro” cho đến một năm hoặc hơn sau khi được chuyển cho NCE.

Thời gian hoàn vốn và khả năng hoàn vốn là rất quan trọng trong đầu tư định cư EB-5

Một lo ngại khác là, thực tế, một dự án chưa hoàn thành khó có thể hoàn trả vốn cho nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển. Trước khi đầu tư vào một dự án EB-5 có kế hoạch hoàn trả vốn cho nhà đầu tư EB-5 sau hai năm, nhà đầu tư EB-5 nên hỏi nguồn tiền hoàn trả sẽ đến từ đâu nếu dự án vẫn đang diễn ra.

Trong môi trường quy định thay đổi nhanh chóng, các nhà đầu tư EB-5 cần cập nhật các thay đổi chính sách mới nhất. Nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng ngay cả các chính sách cuối cùng của USCIS cũng có thể bị lật ngược thông qua kiện tụng hoặc do chính cơ quan này.

Tác động của khung thời gian đầu tư tối thiểu mới đối với thị trường EB-5 hiện chưa rõ ràng. Và sự không chắc chắn luôn đồng nghĩa với rủi ro.

Cách thức tốt nhất cho các nhà đầu tư EB-5 sẽ luôn là lựa chọn những dự án an toàn nhất – những dự án được tài trợ đầy đủ, không phụ thuộc vào nguồn vốn EB-5 để hoàn thành và đã có tiến độ xây dựng tiên tiến với việc tạo việc làm đáng kể tại thời điểm đầu tư.

Thay vì chọn một dự án dựa trên hy vọng không chắc chắn về việc hoàn trả nhanh hơn, nhà đầu tư EB-5 nên xem xét kỹ lưỡng sức mạnh tài chính và việc tạo việc làm của dự án. Đây là hai yếu tố chính quyết định liệu nhà đầu tư EB-5 có thành công nhận được Thẻ Xanh vĩnh viễn với chấp thuận I-829 và khoản hoàn lại quỹ EB-5 của họ hay không.

Bài viết trên đã tổng hợp các thông tin những thay đổi về thời gian đầu tư tối thiểu EB-5. Ngoài ra, nếu anh chị cần tìm công ty tư vấn định cư Mỹ uy tín, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí!!!

LIÊN HỆ:

COLUMBUS Định cư quốc tế Mỹ – Úc – Canada – Châu Âu

ĐỒNG HÀNH – CHÂN THÀNH – HẠNH PHÚC

Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, HCM

Website: www.nhapcuquocte.com

Email: [email protected]

Hotline: 0288.889.7799

Để lại bình luận

Yêu cầu chuyên viên tư vấn liên hệ

  Chat Zalo

  0288.889.7799

  Fanpage
  Zalo
  Whatsapp
  Phone