• Đăng ký tư vấn

VISA 188B Diện đầu tư (Investor Stream) là gì ?

  • Chương trình dành cho nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam và muốn thành lập hoặc đầu tư vào một công ty tại Úc.
  • Chương trình cho phép vợ chồng và các con dưới 23 tuổi nhận thẻ thường trú nhân và hưởng đầy đủ mọi quyền lợi công dân sau khi thỏa mãn được các yêu cầu về kinh doanh tại Úc

QUYỀN LỢI CỦA VISA 188B

Được thành lập mới hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Úc
Được cư trú tại Úc lên đến 4 năm 3 tháng
Người thân đủ điều kiện được đi kèm
Có cơ hội để nộp hồ sơ xin visa 888 để định cư vĩnh viễn tại Úc

Điều kiện của Visa 188B

Độ tuổi nhà đầu tư

Dưới 55 tuổi

Chứng minh tài sản

Tổng giá trị tài sản của cả vợ và chồng đạt tối thiểu 2.250,000 AUD

Điều kiện đầu tư

Đầu tư 1,500,000 AUD vào Tỉnh bang mà đương đơn được để cử và duy trì khoản đầu tư trong ít nhất 4 năm để xin visa định cư 888

Kinh nghiệm quản lý

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư

Trình độ ngoại ngữ

IELTS 4.5

Thang điểm hồ sơ

Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú của Úc