• Đăng ký tư vấn

VISA 188A Diện đổi mới kinh doanh (Business Innovation stream) là gì ?

  • Chương trình dành cho nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam và muốn thành lập hoặc đầu tư vào một công ty tại Úc
  • Chương trình cho phép vợ chồng và các con dưới 23 tuổi nhận thẻ thường trú nhân và hưởng đầy đủ mọi quyền lợi công dân sau khi thỏa mãn được các yêu cầu về kinh doanh tại Úc

QUYỀN LỢI CỦA VISA 188A

Được cư trú tại Úc lên đến 4 năm 3 tháng
Ra vào Úc tự do không giới hạn số lần
Người thân đủ điều kiện được đi kèm
Có cơ hội để nộp hồ sơ xin visa 888 để định cư vĩnh viễn tại Úc

Điều kiện của Visa 188A

Độ tuổi nhà đầu tư

Dưới 55 tuổi

Doanh thu từ doanh nghiệp

Sở hữu tối đa 2 doanh nghiệp có tổng doanh thu tối thiểu 500,000 AUD/năm trong ít nhất 2 trong 4 năm gần nhất

Chứng minh tài sản

Tổng giá trị tài sản của cả vợ và chồng đạt tối thiểu 800,000 AUD

Sở hữu doanh nghiệp

Sỡ hữu tỷ lệ cổ phần theo mức doanh thu

- 51% với doanh thu dưới 400,000 AUD/năm

- 30% với doanh thu trên 400,000 AUD/năm

- 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán

Trình độ ngoại ngữ

IELTS 4.5

Thang điểm hồ sơ

Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú của Úc

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH VISA 188A

Australia-Infographics-188A