• Đăng ký tư vấn

Visa 132A ( Significant Business History) diện doanh nhân thành công là gì ?

  • Là diện Visa định cư vĩnh viễn dành cho nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam và muốn thành lập hoặc đầu tư vào một công ty tại Úc
  • Chương trình cho phép vợ chồng và các con dưới 23 tuổi nhận thẻ thường trú nhân và hưởng đầy đủ mọi quyền lợi công dân sau khi thỏa mãn được các yêu cầu về kinh doanh tại Úc.

QUYỀN LỢI CỦA VISA 132A

Được cư trú vĩnh viễn tại Úc
Tự do ra vào Úc trong 5 năm với Visa 132

Sau 05 năm cần chuyển đổi lên PR

Cả gia đình được nhận mọi quyền lợi

về an sinh, y tế và giáo dục

Có thể bảo lãnh người thân sang Úc sinh sống
Tư do học tập và làm việc trên toàn bộ lãnh thổ Úc
Có thể nộp đơn xin lên quốc tịch

Điều kiện của Visa 132A

Độ tuổi nhà đầu tư

Dưới 55 tuổi

Doanh thu từ doanh nghiệp

Sở hữu tối đa 2 doanh nghiệp có tổng doanh thu tối thiểu 3,000,000 AUD/năm

Chứng minh tài sản

Tổng giá trị tài sản tối thiểu của cá nhân và cổ phần doanh nghiệp trị giá 1,500,000 AUD

Sở hữu doanh nghiệp

Sỡ hữu tỷ lệ cổ phần theo mức doanh thu

- 51% với doanh thu dưới 400,000 AUD/năm

- 30% với doanh thu trên 400,000 AUD/năm

- 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán

Trình độ ngoại ngữ

IELTS 4.5

Thang điểm hồ sơ

Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú của Úc

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH VISA 132A

Australia-Infographics-132A