• Đăng ký tư vấn

Trường bán công Charter School là các trường cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học được xây và quản lý bởi tư nhân nhưng được cấp vốn điều hành và quản lý giám sát bởi chính phủ. Trường bán công đầu tiên được thành lập tại Mỹ năm 1991. Mục tiêu của mô hình là tăng cường hiệu quả của khối tư nhân đồng thời cân đối bởi việc giám sát và hỗ trợ vốn điều hành từ chính phủ nhằm tạo ra 1 mô hình giáo dục hiệu quả cho các cộng đồng cần thêm trường mới.

Tất cả các trường bán công miễn học phí và mở rộng cho tất cả học sinh trong nước. Dù quản lý tư nhân nhưng trường bán công được cấp ngân sách công từ chính quyền địa phương, chính quyền bang và chính quyền liên bang dựa trên số lượng học sinh ghi danh như các trường công lập. Các trường bán công cũng duy trì chất lượng giáo dục theo chuẩn của tiểu bang và liên bang.

Nhờ vào những thành công của mô hình các trường bán công, nhu cầu đăng ký học vào trường bán công từ học sinh và gia đình tăng nhanh ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ.

Đầu tư an toàn

Tổng quan dự án

  • Dự án giáo dục nằm tại Bang Florida
  • Tổng vốn đầu tư: 17.7 triệu USD
  • Vốn vay EB-5: 10 triệu USD

Đã được phê duyệt bởi Sở di trú Hoa Kỳ

17 việc làm được tạo ra trên mỗi nhà đầu tư (Vượt xa điều kiện)

Chính quyền Bang Florida bảo trợ và triển khai dự án

ĐẢM BẢO THẺ XANH

ĐIỀU KIỆN VIỆC LÀM

17 việc làm được tạo ra trên mỗi nhà đầu tư

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Hàng triệu học sinh đăng ký mỗi năm

DỰ ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN

Dự án giáo dục nên không chịu rủi ro từ kinh tế hay xã hội

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỐN CỦA DỰ ÁN

Nhận được hỗ trợ tối da từ tỉnh Bang về tài chính, xây dưng và hoạt động

TRUNG TÂM VÙNG FLORIDA OVERSEAS INVESTMENT CENTER

preview_logo

Một trong 8 trung tâm vùng được đánh giá là thành công và năng động nhất

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ tên của quý anh/chị

Địa chỉ Email

Điện thoại liên hệ

Quý anh/chị quan tâm chương trình

Các dự án khác