• Đăng ký tư vấn

Đinh cư Mỹ diện EB-5 là gì ?

  • Chương trình EB-5 visa cho phép những doanh nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào một dự án tại Mỹ để có được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân của Mỹ.
  • Chương trình EB-5 được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào các vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Năm 1993, Chính phủ Mỹ cho phép hình thức đầu tư dán tiếp qua Trung tâm vùng (Regional Centers) nhằm thu hút vốn đầu từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  • Đặc biệt, với diện đầu tư dán tiếp qua các trung tâm vùng, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại vốn đầu tư bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, đồng thời được hưởng lãi suất hàng năm.
  • Chương trình EB-5, cũng được gọi là Di dân theo diện việc làm: Chương trình định cư theo diện đầu tư ưu tiên 5, được vận hành bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ.

Lợi ích của chương trình EB-5

Thời gian nhận thẻ xanh nhanh nhất
Được đảm bảo hoàn vốn đầu tư
Không yêu cầu trình độ tiếng Anh
Không yêu cầu trình độ học vấn
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Không yêu cầu tự kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Độ tuổi của đương đơn

Độ tuổi của đương đơn: Trên 18 tuổi

Độ tuổi của con cái

Dưới 21 tuổi

Điều kiện đầu tư

Tối thiểu 900,000 USD vào một dự án đủ tiêu chuẩn

Điều kiện tạo việc làm

Lựa chọn một dự án để đầu tư và tạo ra được 10 việc làm

Điều kiện pháp lý

Lý lịch tư pháp trong sạch

Điều kiện tài chính

Chứng minh dòng tiền sạch

Quy trình của chương trình EB-5

quy-trinh-eb5

Các dự án