Định cư Hy Lạp - Columbus

Tổng quan về Hy Lạp

Hy Lạp là một quốc gia phát triển có nền văn minh rực rỡ nhất của thời kỳ cổ đại, ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn minh khác xung quanh khu vực Địa Trung Hải cũng như để lại nhiều di sản, thành tựu văn hóa, khoa học, nghệ thuật,… cho nhân loại tới tận ngày nay.

Hy Lạp là thành viên của NATO và Liên minh Châu Âu EU, xếp thứ 24 trên 177 quốc gia về chỉ số phát triển con người và thứ 26 trên 179 quốc gia về thu nhập bình quân đầu người.

Chương trình đầu tư định cư Hy Lạp cho phép nhà đầu tư thuộc những quốc gia ngoài EU đầu tư bất động sản để nhận thẻ thường trú nhân cho cả gia đình tại quốc gia này, với thời gian xử lý hồ sơ chỉ 4-6 tháng. Thẻ thường trú nhân Hy Lạp được gia hạn mới mỗi chu kỳ 5 năm.

Lợi ích

Tự do di chuyển

Tự do du lịch trong các quốc gia thuộc khối Schengen, Cyprus, Trung Mỹ…

Quyền lợi

Tự do ra vào Hy Lạp, sinh sống và thành lập doanh nghiệp tại Hy Lạp.

Chuyển lên quốc tịch

Được quyền xin lên quốc tịch Hy Lạp và trở thành công dân EU sau 7 năm

Ưu điểm

Không yêu cầu Lý lịch tư pháp

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 4 - 6tháng

Không ràng buộc thời gian sinh sống tại Hy Lạp

Không yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý và khả năng ngoại ngữ

Hồ sơ được bao gồm cả 3 thế hệ

Nhà đầu tư và gia đình chỉ cần đến Hy Lạp một lần mỗi 5 năm để gia hạn thẻ

Điều kiện

Đối với đương đơn

Điều kiện đầu tư

Điều kiện lấy quốc tịch

apply-1

Chỉ mất 3 phút để tìm chương trình định cư phù hợp nhất!

Đánh giá hồ sơ trực tuyến với công cụ khảo sát tự động của Columbus

Tự đánh giá ngay

Visa khách hàng thành công

0+

Khách hàng định cư thành công

0%

Tỷ lệ hồ sơ thành công

0

Năm kinh nghiệm