Định cư Bồ Đào Nha - Columbus

Tổng quan về Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha  sở hữu một nền kinh tế tiên tiến với mức thu nhập bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người (HDI) và tiêu chuẩn sinh hoạt rất cao. Đây là quốc gia có Chỉ số hòa bình toàn cầu cao thứ 3 trên thế giới vào năm 2016 và là một trong 13 quốc gia bền vững nhất vào năm 2017.

Chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha cho phép nhà đầu tư thuộc những quốc gia ngoài EU đầu tư bất động sản để nhận thẻ cư trú Bồ Đào Nha (Golden visa) cho cả gia đình tại quốc gia này. Đây là một trong trong những chương trình có yêu cầu về thời gian cư trú để đủ điều kiện xin nhập tịch ít nhất (7 ngày/năm). Thẻ cư trú Bồ Đào Nha được cấp lần đầu 2 năm, và gia hạn mỗi 2 năm.

Lợi ích

Tự do di chuyển

Tự do du lịch trong các quốc gia thuộc khối Schengen

Phúc lợi xã hội

Tự do ra vào Bồ Đào Nha, sinh sống, học tập và làm việc tại Bồ Đào Nha

Cơ hội trở thành công dân EU

Được xin lên PR hoặc quốc tịch và trở thành công dân EU sau 5 năm.

Ưu điểm

Không yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý và khả năng ngoại ngữ

Thời gian xử lý hồ sơ: 12 – 15 tháng

Hồ sơ được bao gồm cả 3 thế hệ. Con cái trên 18 tuổi và Bố mẹ dưới 65 tuổi cần chứng minh phụ thuộc tài chính.

Lộ trình lên PR/Quốc tịch đơn giản

Thời gian yêu cầu cư trú để lên Quốc tịch dễ nhất: Sống tại Bồ Đào Nha ít nhất 7 ngày/năm, có thể cộng dồn 14 ngày/2 năm.

Điều kiện

Đối với đương đơn

Yêu cầu đầu tư

Điều kiện xin Thường trú nhân (PR) Bồ Đào Nha

Điều kiện xin quốc tịch Bồ Đào Nha

apply-1

Chỉ mất 3 phút để tìm chương trình định cư phù hợp nhất!

Đánh giá hồ sơ trực tuyến với công cụ khảo sát tự động của Columbus

Tự đánh giá ngay

Visa khách hàng thành công

0+

Khách hàng định cư thành công

0%

Tỷ lệ hồ sơ thành công

0

Năm kinh nghiệm