• Đăng ký tư vấn

Start Up Visa Canada

Thị Thực Khởi Nghiệp (Start-Up Visa) Canada là chương trình Định cư Khởi nghiệp đầu tiên trên thế giới, được triển khai thí điểm lần đầu vào 04/2013.  Chương trình sẽ cấp quyền thường trú Canada cho các doanh nhân nhập cư đạt yêu cầu, Mục đích của chương trình nhằm thu hút các những doanh nhân có tiềm năng đóng góp vào việc phát triển và đổi mới nền Kinh tế Canada. Đương đơn thành công và gia đình (vợ/ chồng và con) sẽ được nhận quyền thường trú nhân (Permanent Resident – PR), định cư vĩnh viễn mà không bị ràng buộc vào thành công của dự án khởi nghiệp. 

QUYỀN LỢI CỦA START UP VISA

Nhận đầy đủ các quyền lợi của công dân Canada

Giáo dục, Y tế, An sinh xã hội

Không bị giới hạn tỉnh bang sinh sống (Trừ tỉnh bang Quebec)

Tình trạng thường trú tại Canada không bị ảnh hưởng

bởi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang đầu tư

Sau 18 tháng đã có thể lấy thẻ thường trú

ĐIỀU KIỆN CỦA START UP VISA

Chứng minh tài chính tối thiểu 30,000 USD

Hoàn thành tối thiểu 1 năm Cao đẳng/Đại học

Có kinh nghiệm cấp quản lý hoặc chủ doanh nghiệp

hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực IT

Yêu cầu chứng nhận Tiếng Anh (Tối thiểu IELTS General 5.0)